Telefon
Fax
Gsm
Yetkili
Web
E-mail
Adres
İl / İlçe
0352 321 46 00 - 0352 321 46 01
0352 321 46 02
Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde (Türk Standartları Enstitüsü Yanı) No: 4/B
Kayseri / Melikgazi

FİRMA HAKKINDA

Koza İş Dünyası Kayseri İş Güvenliği Hakkında

Çalışanların Ve Amirlerin Yasaların Öngördüğü Konu Başlıklarındaki Rutin Eğitimleri


• İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Genel Prensipleri
• Makine Ve Tezgâhlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
• Kişisel Koruyucuların Faydaları Ve Kullanılması
• İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarından Korunma Teknikleri
• Meslek Hastalıkları
• İş Hukuku - 4857 Sayılı Yasa Ve Yorumu Ve İçtihatlar
• İşyeri Müştemilatı, Ürün Güvenliği, Performans, İşyeri Huzuru, Ast Ve Üst İlişkileri Saygı Ve Sevginin Oluşturulduğu İşyeri Ortamı
• Termal Konfor Şartları
•· Ergonomi
• İşveren Vekillerinin Denetim, Kontrol, Uyarı Ve İkaz Görevleri
• Yangın Yangına Karşı Alınacak Önlemler Ve Tatbikatlar
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
• Yüksekte Çalışmalar Esnasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri
• Gerek Duyulan Diğer Konu Başlıkları

 

Yukarıdaki eğitim başlıklarının yanında, muhtemel bir iş kazası durumunda amir pozisyonundaki çalışanların sorumluluklarının ne olacağı; çalışmalar esnasında mahiyetinde çalışanların nasıl denetleneceği; çalışanların kontrolü, uyarılmaları ve ikaz edilmelerinin nasıl sağlanacağı; bu anlamdaki gerekli belge ve tutanakların nasıl hazırlanacağı; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına nasıl riayet ettirileceği konularında amir pozisyonundaki çalışanların bilgilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmelerini sağlayacaktır.

HİZMETLER

 

Kayseri İş Güvenliği

 

Daha fazla bilgi ve resim için tıklayınız

ETİKETLER